tjänster inom entreprenad, mm.

Göte Lund Åkeri & Entreprenad AB är ett mycket flexibelt företag och vi arbetar inom hela Norrbottens län. Dessutom har vi kompetens inom företaget, exempelvis ADR, EBR, Arbete på väg, Farligt gods, Räddning på väg, och Heta arbeten.

Vi utför åkerier, entreprenader, transportuppdrag, vägarbeten, husgrunder, dikesrensning, VA-arbeten, rivning, trekammarbrunn, dränering, sprängämnestransport, trädgårdsarbete, plattläggning, kabelarbeten, snöröjning, och vägbyggen.

Ring nu: 070-205 09 22